photo Header_2017_zpsqjwkeybd.jpg
Kích thước vỏ hộp túi trồng cà chua: 25 x 8 x 25 (Cm). 
Trọng lượng trọn bộ 0.5 Kg.
-Kích thước vỏ thùng túi trồng dâu tây: 25 x 10 x 25 (Cm).
Trọng lượng trọn bộ 0.5 Kg.
-Kích thước sản phẩm túi cà chua: Đường kính 24cm, dài 40cm, trồng được 1 cây
-Kích thước sản phẩm túi dâu tây: Đường kính 24cm, dài 50cm, trồng được 15 cây 
​Thời gian Bảo Hành: Sản phẩm không có chế độ bảo hành.