• Call Center 028 66 88 55 77
 • Sell
 • Gift Card
 • Download App
 • 24x7 Customer Care
 • Sign up
 • Login

Privacy and Policy

Statement Regarding Privacy
We take seriously the privacy of our customers, and we will only collect and use personal information as we adjust in the statement below.

BESTBUY chỉ giữ thông tin của Quý khách trong thời gian luật pháp yêu cầu hoặc cho mục đích mà thông
tin đó được thu thập.
Quý khách có thể ghé thăm trang web mà không cần phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào.Tuy
nhiên, để tiến hành thủ tục mua sắm online, Quý khách cần phải thiết lập tài khoản cá nhân trên trang
web và đăng nhặp bằng tên và mật khẩu của mình.

THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN:

BESTBUY là chủ sở hữu duy nhất của thông tin thu thập từ website. Chúng tôi cam kết không mua bán,
trao đổi hay cho thuê những thông tin này cho pháp nhân thứ 3, ngoại trừ những pháp nhân được phép
chia sẻ như: Hãng vận chuyển và Ngân hàng.

Chúng tôi thu thập thông tin khách hàng chỉ với mục đích xử lý đơn đặt hàng và nhằm phục vụ khách
hàng hiệu quả hơn.

Thông tin thu thập bao gồm:

 •  Họ tên
 •  Ngày sinh
 •  Địa chỉ giao hàng
 •  Số điện thoại
 •  E-mailType your paragraph here.

Những thông tin trên sẽ được sử dụng trong các mục đích cụ thể như sau:

 • Hầu hết thông tin thu thập trong quá trình đặt hàng sẽ được sử dụng trong quá trình xử lý đơn
  hàng. Trong quá trình xử lý đơn hàng, khách hàng có thể được yêu cầu cung cấp các thông tin tài chính như: Thông tin chuyển khoản hoặc chi phiếu
 • Thông báo về việc giao hàng
 •  Giao hàng cho Quý khách
 •  Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm

Ngoài ra, BESTBUY sẽ sử dụng thông tin Quý khách cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng;
phân tích dữ liệu trên trang web để tiến hành thay đổi và cải thiện giao diện cũng như nội dung cho phù
hợp với nhu cầu của khách hàng; nghiên cứu về nhân khẩu học của người sử dụng; gửi đến Quý khách
thông tin có ích, bao gồm thông tin về sản phẩm, dịch vụ và khuyến mãi/tiếp thị. Quý khách có thể hủy
nhận các thông tin đó bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong các thông báo
quảng cáo.

THU THẬP DỮ LIỆU MÁY TÍNH:

Khi quý khách đến thăm www.BestBuy.com.vn, hệ thống của chúng tôi sẽ tự động lưu trữ thông tin mà
trình duyệt của quý khách gửi đến. Những thông tin này bao gồm:

 • Địa chỉ IP của quý khách
 • Loại trình duyệt
 • sản phầm mà

quý khách tìm kiếm, thời gian và ngày tháng truy cập, và các số liệu thống kê khác.

Các thông tin đó được thu thập cho mục đích phân tích và đánh giá để góp phần cải thiện trang web,
dịch vụ, và sản phẩm mà chúng tôi cung cấp. Những dữ liệu đó sẽ không có liên quan gì đến các thông
tin cá nhân khác

Continue Shopping